skip to Main Content

Διαγώνισμα Α΄ Γυμνασίου

Διαγώνισμα Α΄ γυμνασίου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Α΄ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 7-9

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

Ανυπέρβλητα πρότυπα

᾽Ισοκράτης, Εὐαγόρας 1-6 (διασκευή)

῾Ορῶν, ὦ Νικόκλεις, τιμῶντά σε τὸν τάφον τοῦ πατρὸς οὐ μόνον τῷ πλήθει καὶ τῷ κάλλει τῶν ἐπιφερομένων, ἀλλὰ καὶ χοροῖς καὶ μουσικῇ καὶ γυμνικοῖς ἀγῶσιν, ἡγησάμην Εὐαγόραν,εἴ τίς ἐστιν αἴσθησις τοῖς τετελευτηκόσιν περὶ τῶν ἐνθάδε γιγνομένων, χαίρειν ὁρῶντα τήν τε περὶ αὑτὸν ἐπιμέλειαν καὶ τὴν σὴν μεγαλοπρέπειαν. Πολὺ δ’ ἂν ἔτι πλείω χάριν ἔχοι, εἴ τις δυνηθείη περὶ τῶν ἐπιτηδευμάτων καὶ τῶν κινδύνων αὐτοῦ ἀξίως εἰπεῖν· εὑρήσομεν γὰρ τοὺς φιλοτίμους καὶ μεγαλοψύχους τῶν ἀνδρῶν πάντα ποιοῦντας ὅπως ἀθάνατον τὴν περὶ αὑτῶν μνήμην καταλείψουσιν. Τίς δ’ οὐκ ἂν ἀθυμήσειεν, ὅταν ὁρᾷ τοὺς μὲν περὶ τὰ Τρωϊκὰ γενομένους ὑμνουμένους, αὑτὸν δὲ προειδῇ, μηδ’ ἂν ὑπερβάλλῃ τὰς ἐκείνων ἀρετάς, μηδέποτε τοιούτων ἐπαίνων ἀξιωθησόμενον; Τούτων δ’ αἴτιος ὁ φθόνος· οὕτω γάρ τινες δυσκόλως πεφύκασιν,ὥσθ’ ἥδιον ἂν εὐλογουμένων ἀκούοιεν οὓς οὐκ ἴσασιν εἰ γεγόνασιν, ἢ τούτων ὑφ’ ὧν εὖ πεπονθότες αὐτοὶ τυγχάνουσιν.

Α.1. Πώς τίμησε ο Νικοκλής τον πατέρα του; Τι θεωρεί ο Ισοκράτης ότι θα ικανοποιούσε περισσότερο τον Ευαγόρα;

4 Μονάδες

Α.2. Να σημειώσετε Σ για σωστό και Λ για λάθος στις παρακάτω περιόδους λόγου:

α) Ο Νικοκλής τίμησε την ταφή του πατέρα του με χορούς, μουσικές και αγώνες.

β) Ο Ευαγόρας ήταν ο πατέρας του Νικοκλή.

γ) Οι αρχαίοι Έλληνες δεν ενδιαφέρονταν για να αφήσουν πίσω τους αθάνατη μνήμη.

δ)  Πολλοί άνθρωποι φθονούν ακόμα και αυτούς που τους έχουν ευεργετήσει.

4 Μονάδες

Β.1. Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων με τις παρακάτω λέξεις: 

(απελευθέρωση, ελευθεροτυπία, ελευθεροστομία, φιλελευθερισμός)

α) Οι Έλληνες έδωσαν πολλές μάχες για την ……………………….. των εδαφών από την τουρκική κυριαρχία.

β) Επί δικτατορίας οι δημοσιογράφοι δε μπορούσαν να γράψουν τη γνώμη τους ελεύθερα και χρειάστηκαν πολλές προσπάθειες για την κατάκτηση της ……………………….. .

γ) Ο ……………………….. είναι μια πολιτική φιλοσοφία ή κοσμοθεωρία, θεμελιωμένη στις ιδέες της ατομικής ελευθερίας αλλά και της ατομικής ιδιοκτησίας.

δ) Πολλές φορές οι ενήλικες κατηγορούν τους εφήβους για ……………………….. ξεχνώντας ότι δεύτεροι βρίσκονται σε μία δύσκολη ηλικία κατά την οποία επαναστατούν ενάντια στο κατεστημένο.

2 Μονάδες

Β.2. Να κατατάξετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν:

ἄροτρον, ἀρτηρία, παλαίστρα, θέατρον, βάθρον, ἀγχόνη, ὀρχήστρα, ῥεῖθρον

Όργανο-μέσοΤόπος
        
  • 2 Μονάδες

Γ.1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:

τὸν τάφον: την κλητική του ενικού

μουσικῇ: την ονομαστική του πληθυντικού

τῶν κινδύνων: τη δοτική του πληθυντικού

τούτων: την ονομαστική του ενικού του θηλυκού γένους

4 Μονάδες

Γ.2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:

ἐστι: το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού

καταλείψουσιν: το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού

διέκοψε: το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα

ἔθυε: το  γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστική του παρακειμένου

2 Μονάδες

Γ.3. Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση:

  1. Το επίθετο «ἀθάνατον» ανήκει στη:

Α) Β΄ κλίση        β) Γ΄ κλίση

  1. Η αντωνυμία «τούτων» είναι:

Α) αναφορική     β) προσωπική      γ) δεικτική

  1. Το ρήμα «γεγόνασιν» είναι:

Α)  αόριστος      β) παρακείμενος   γ)  υπερσυντέλικος

  1. Το ρήμα «τυγχάνουσιν» είναι:

Α) ενεστώτας     β) μέλλοντας         γ)  υπερσυντέλικος

02 Μονάδες

This Post Has 0 Comments

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Back To Top