skip to Main Content

Διαγώνισμα Λατινικά 20-30 (β)

Διαγώνισμα Λατινικών 20-30 (β)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Γ΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΚΕΙΜΕΝΑ 20-30

Aegrotabat Caecina Paetus, maritus Arriae, aegrotabat et filius. Filius mortuus est. Huic Arria funus ita paravit, ut ignoraretur a marito; quin immo cum illa cubiculum mariti intraverat, vivere filium simulabat, ac marito persaepe interroganti, quid ageret puer, respondebat: «Bene quievit, libenter cibum sumpsit». Deinde, cum lacrimae suae, diu cohibitae, vincerent prorumperentque, egrediebatur; tum se dolori dabat et paulo post siccis oculis redibat. Scribonianus arma in Illyrico contra Claudium moverat; fuerat Paetus in partibus eius et, occiso Scriboniano, Romam trahebatur. Erat ascensurus navem; Arria milites orabat, ut simul imponeretur. Non impetravit: conduxit piscatoriam naviculam ingentemque navem secuta est.

………………………………………………………………………………………..

Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine ostendensque patribus «Interrogo vos» inquit «quando hanc ficum decerptam esse putētis ex arbore». Cum omnes recentem esse dixissent, «Atqui ante tertium diem» inquit «scitōte decerptam esse Carthagine. Tam prope a muris habēmus hostem! Itaque cavēte periculum, tutamini patriam. Opibus urbis nolīte confidere. Fiduciam, quae nimia vobis est, deponite. Neminem credideritis patriae consultūrum esse, nisi vos ipsi patriae consulueritis. Mementōte rem publicam in extremo discrimine quondam fuisse!» Statimque sumptum est Punicum bellum tertium, quo Carthāgo delēta est.

…………………………………………………………………………………………………..

Cum Octaviānus post victoriam Actiacam Rōmam redīret, homo quidam ei occurrit corvum tenens; eum instituerat haec dicere: «Αve, Caesar, victor imperātor». Caesaris multum interfuit corvum emere; itaque viginti milibus sestertium eum ēmit. Id exemplum sutōrem quendam incitavit, ut corvum docēret parem salutatiōnem. Diu operam frustra impendēbat; quotiescumque avis non respondēbat, sutor dicere solēbat «Oleum et operam perdidi». Tandem corvus salutatiōnem didicit et sutor, cupidus pecuniae, eum Caesari attulit. Audītā salutatiōne Caesar dixit: «Domi satis salutatiōnum talium audio». Tum vēnit corvo in mentem verbōrum domini sui: «Oleum et operam perdidi». Ad haec verba Augustus risit emitque avem tanti, quanti nullam adhuc emerat.

…………………………………………………………………………………………..

Α. Να μεταφράσετε τα αποσπάσματα των κειμένων:(20 Μονάδες)

« Scribonianus arma … navem secuta est.»

«Cato attulit quodam… nolīte confidere.»

«Caesaris multum interfuit… parem salutatiōnem.»

Β.1. Να αντιστοιχίσετε τα ονόματα της στήλης Ά με την εποχή στην οποία έδρασαν στη στήλη Β΄:  (10 Μονάδες)

Α΄Β΄
α) Βαλέριος Κάτουλλος    1) Κικερώνειοι χρόνοι    

2) Αυγούστειοι χρόνοι  
β) Προπέρτιος
γ) Κορνήλιος Νέπως
δ) Λουκρήτιος
ε) Βιτρούβιος
στ) Τίτος Λίβιος
ζ) Τίβουλλος
η) Σαλλούστιος Κρίσπος
θ) Κικέρωνας

Β.2. Να συσχετίσετε τις λέξεις του κειμένου με τις παρακάτω λέξεις που χρησιμοποιούνται στη νέα ελληνική: (10 Μονάδες)

συμβίωση, Δίας, ανσασέρ, βροτός, άλμπουρο, μουράγιο, μνημείο, δίδακτρα, δόγμα, αετός

Γ1.α) Να συμπληρώσετε τους τύπους που ζητούνται: (10 Μονάδες)

filius: τη κλητική του ενικού: ……………………………

funus: την ονομαστική του πληθυντικού: ……………………………

oculis: την αιτιατική του ενικού: ……………………………

navem: την αφαιρετική του ενικού: ……………………………

prope: το συγκριτικό βαθμό: ……………………………

extremo: τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό: ……………………………

opibus: την ίδια πτώση στον άλλον αριθμό: ……………………………

sestertium: την γενική του ενικού:……………………………

exemplum: την κλητική του πληθυντικού: ……………………………

parem: την ονομαστική του ενικού στο ουδέτερο γένος: ……………………………

Γ.1. β) Να συμπληρώσετε τους τύπους που ζητούνται και να βρείτε το είδος των αντωνυμιών: (10 Μονάδες)

illa: την δοτική του ενικού, στο ουδέτερο γένος: ……………….., ………………..

quid: την ονομαστική του ενικού στο αρσενικό γένος: ……………….., ………………..

Neminem: την ονομαστική του πληθυντικού στο ουδέτερο γένος: ……………….., ………………..

vos: την αφαιρετική του ενικού στο πρώτο πρόσωπο: ……………….., ………………..

quidam:  την αιτιατική του ενικού στο ουδέτερο γένος: ……………….., ………………..

Γ.2. Να γράψετε του τύπους που ζητούνται: (10 Μονάδες)

mortuus est: το απαρέμφατο του ενεστώτα : ………………………

ageretτον ίδιο τύπο στον υπερσυντέλικο: ………………………

acciderit: τη μετοχή του μέλλοντα, αιτιατική πληθυντικού στο αρσενικό γένος: ………………………

attulit: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της Προστακτικής του ενεστώτα: ………………………

inquit: το πρώτο ενικό πρόσωπο της Οριστικής του Παρακειμένου: ………………………

scitoteτο δεύτερο ενικό πρόσωπο της Προστακτικής του Ενεστώτα: ………………………

deponite: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο της Υποτακτικής του Ενεστώτα: ………………………

solebat: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της Οριστικής του Παρακειμένου: ………………………

risit: τη δοτική του γερουνδίου : ………………………

rediret: τη μετοχή του ενεστώτα, γενική του ενικού στο θηλυκό γένος:………………………

Δ.1.α) Να γράψετε το συντακτικό ρόλο της κάθε λέξης που σας δίνεται: (Μονάδες 05)

Huicείναιστο
interrogantiείναιστο
quandoείναιστο
Tamείναιστο
sestertiumείναιστο

β) Να βρείτε το είδος της μετοχής occiso Scriboniano και να την αναλύσετε σε δευτερεύουσα πρόταση με όλους τους δυνατούς τρόπους. (04 Μονάδες)

γ) Να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές ώστε να δηλώσετε τη γενική του προσώπου που ντρέπεται: Caesaris interfuit.  (02 Μονάδες)

δ) Να δηλώσετε την απαγόρευση με ισοδύναμο τρόπο: (02 Μονάδες)

Neminem credideritis

ε) Carthagine: να αναγνωρίσετε συντακτικά τον όρο και να δηλωθεί η κατεύθυνση σε τόπο. (02 Μονάδες)

Δ.2.α) Να εξαρτήσετε την παρακάτω περίοδο από το Scriptor dicit: Aegrotabat Caecina Paetus, maritus Arriae (04 Μονάδες)

β) Να συμπτύξετε τη δευτερεύουσα πρόταση σε μετοχή:  (02 Μονάδες)

Cum Octaviānus post victoriam Actiacam Rōmam redīret, homo quidam ei occurrit corvum tenens;

γ) Να αναγνωρίσετε συντακτικά την δευτερεύουσα πρόταση (είδος, εισαγωγή, εκφορά, δικαιολόγηση εκφοράς, συντακτικός ρόλος):(05 Μονάδες)

Cum Octaviānus post victoriam Actiacam Rōmam redīret

δ) Να γράψετε την πρόταση ώστε να εκφράζει το σύγχρονο στο παρελθόν, εισαγόμενη με τον cum τον ιστορικό διηγηματικό. (02 Μονάδες)

quotiescumque avis non respondēbat, sutor dicere solēbat:

ε) Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική:  (02 Μονάδες)

…quo Carthago deleta est.

This Post Has 0 Comments

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Back To Top