skip to Main Content

Διαγώνισμα Λατινικών 40-50

Διαγώνισμα Λατινικών κείμενα 40-50

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Γ΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Sulla, occupata urbe, senatum armatus coegerat ut C. Marius quam celerrime hostis iudicaretur. Cuius voluntati nemo obviam ire audebat; solus Quintus Mucius Scaevola augur de hac re interrogatus sententiam dicere noluit. Quin etiam cum Sulla minitans ei instaret, dixit is Sullae: «Licet mihi ostendas agmina militum, quibus curiam circumsedisti; licet mortem miniteris, numquam tamen ego hostem iudicabo Marium. Etsi senex et corpore infirmo sum, semper tamen meminero urbem Romam et Italiam a Mario conservatam esse.

…………………………………………………………………………………………..

Nonnulli sunt in hoc ordine, qui aut ea, quae imminent, non videant, aut ea, quae vident, dissimulent: qui spem Catilīnae mollibus sententiis aluērunt coniurationemque nascentem non credendo confirmavērunt; quorum auctoritātem secūti multi, non solum improbi verum etiam imperīti, si in hunc animadvertissem, crudeliter et regie id factum esse dicerent. Nunc intellego, si iste in Manliāna castra pervenerit, quo intendit, neminem tam stultum fore, qui non videat coniuratiōnem esse factam, neminem tam improbum, qui non fateātur.

…………………………………………………………………………………………………..

Porcia, Bruti uxor, cum viri sui consilium de interficiendo Caesare cognovisset, cultellum tonsorium quasi unguium resecandorum causa poposcit eoque velut forte elapso se vulneravit. Clamore deinde ancillarum in cubiculum vocatus Brutus ad eam obiurgandam venit, quod tonsoris praeripuisset officium. Cui secreto Porcia «non est hoc» inquit «temerarium factum meum, sed certissimum indicium amoris mei erga te tale consilium molientem: experiri enim volui, quam aequo animo me ferro essem interemptura, si tibi consilium non ex sententia cessisset».

…………………………………………………………………………………………..

Α. Να μεταφράσετε τα αποσπάσματα των κειμένων:(20 Μονάδες)

«solus Quintus Mucius … iudicabo Marium.»

«Nunc intellego,… qui non fateātur.»

«Porcia, Bruti uxor,… praeripuisset officium.»

Β.1. Να αντιστοιχίσετε τα ονόματα της στήλης Ά με τα έργα τους στη στήλη Β΄: (Ένα όνομα της στήλης Α΄ αντιστοιχείται με δύο έργα της στήλης Β΄) (10 Μονάδες)

Α΄Β΄
ΒάρρωνΑινειάδα
ΒεργίλιοςΜενίππειες σάτιρες
ΟβίδιοςΦιλιππικοί λόγοι
ΛουκρήτιοςΗ συνωμοσία του Κατιλίνα
ΒιτρούβιοςΓια τη φύση των πραγμάτων
Τίτος ΛίβιοςAb urbe condita (Η ιστορική διαδρομή της Αιώνιας πόλης)
ΟράτιοςΩδές
Σαλλούστιος ΚρίσποςΜεταμορφώσεις
ΚικέρωναςΓια την Αρχιτεκτονική
 Εκλογές

Β.2. Να συσχετίσετε τις λέξεις του κειμένου με τις παρακάτω λέξεις που χρησιμοποιούνται στη νέα ελληνική: (10 Μονάδες)

σόλο, κονσέρβα, βούληση, άγημα, πείρα

Γ1.α) Να συμπληρώσετε τους τύπους που ζητούνται: (10 Μονάδες)

senatum: τη δοτική του ενικού: ……………………………

hostis: την αιτιατική του πληθυντικού: ……………………………

celerrime: τον αντίστοιχο τύπο στον συγκριτικό βαθμό: ……………………………

senex: την γενική του πληθυντικού: ……………………………

spem: τη δοτική του ενικού: ……………………………

imperīti: τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό βαθμό: ……………………………

viri: την κλητική του ενικού: ……………………………

consilium: την ονομαστική του πληθυντικού:……………………………

unguium: την αφαιρετική του ενικού: ……………………………

ferro: την κλητική του ενικού: ……………………………

Γ.1. β) Να συμπληρώσετε τους τύπους που ζητούνται και να αναγνωρίσετε το είδος των αντωνυμιών: (10 Μονάδες)

nemo: την αιτιατική του ενικού, στο ουδέτερο γένος: ……………….., ………………..

qui: την δοτική του ενικού στο θηλυκό γένος: ……………….., ………………..

id: την ίδια πτώση στον άλλον αριθμό: ……………….., ………………..

meum: την κλητική του ενικού του αρσενικού: ……………….., ………………..

tibi:  τη γενική του ενικού στο πρώτο πρόσωπο: ……………….., ………………..

Γ.2. Να γράψετε του τύπους που ζητούνται: (10 Μονάδες)

coegerat: την αφαιρετική του σουπίνου : ………………………

noluitτο δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα: ………………………

conservatam esse: τον αντίστοιχο τύπο στην άλλη φωνή: ………………………

factum esse: το απαρέμφατο του Ενεστώτα: ………………………

dicerent: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της Προστακτικής του Ενεστώτα: ………………………

fateāturτη μετοχή του Μέλλοντα, αιτιατική ενικού στο θηλυκό γένος: ………………………

cognovisset: το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο της Υποτακτικής του Ενεστώτα: ………………………

poposcit: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της Υποτακτικής του Παρατατικού στην άλλη φωνή: ………………………

praeripuisset: τη δοτική του γερουνδίου : ………………………

cessisset: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της Οριστικής του Μέλλοντα της Παθητικής Περιφραστικής συζυγίας:………………………

Δ.1.α) Να γράψετε το συντακτικό ρόλο της κάθε λέξης που σας δίνεται: (Μονάδες 05)

occupataείναιστο
Romamείναιστο
sententiisείναιστο
stultumείναιστο
amorisείναιστο

β) Να βρείτε το είδος της μετοχής vocatus και να την αναλύσετε σε δευτερεύουσα πρόταση με όλους τους δυνατούς τρόπους. (04 Μονάδες)

γ) Να μετατρέψετε το γερουνδιακό σε γερούνδιο κάνοντας όλες τις απαραίτητες αλλαγές: unguium resecandorum causa  (02 Μονάδες)

δ) Να δηλώσετε τον σκοπό με όλους τους δυνατούς τρόπους: (04 Μονάδες)

Sulla, occupata urbe, senatum armatus coegerat ut C. Marius quam celerrime hostis iudicaretur.

ε) in castra: να τεθεί προ του castra το αντωνυμικό επίθετο totus και ακολούθως να δηλωθεί η στάση σε τόπο. (02 Μονάδες)

Δ.2.α) Να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο: licet mortem miniteris. (02 Μονάδες)

Quintus Mucius  Scaevola dicit………………………………………………….

Quintus Mucius  Scaevola dixit………………………………………………….

β) Να αναγνωρίσετε το είδος του υποθετικού λόγου και να τον μετατρέψετε έτσι ώστε να δηλώνει υπόθεση δυνατή ή πιθανή (02 Μονάδες)

si in hunc animadvertissem, crudeliter et regie id factum esse dicerent.

γ) Να αναγνωρίσετε συντακτικά την δευτερεύουσα πρόταση (είδος, εισαγωγή, εκφορά, δικαιολόγηση εκφοράς, συντακτικός ρόλος):(05 Μονάδες)

licet mortem miniteris

δ) Να μετατρέψετε την επιρρηματική αναφορική συμπερασματική πρόταση στην αντίστοιχη απλή επιρρηματική: (02 Μονάδες)

qui aut ea, quae imminent, non videant,

ε) Να αναλύσετε την παράθεση σε δευτερεύουσα αναφορική πρόταση:  Bruti uxor (02 Μονάδες)

This Post Has 0 Comments

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Back To Top