skip to Main Content

Διαγώνισμα Λατινικών 20-30

Διαγώνισμα Λατινικών κείμενα 20-30

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Γ΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΚΕΙΜΕΝΑ 20-30

Imitēmur nostros Brutos, Camillos, Deciοs, Curios, Fabricios, Scipiōnes, innumerabiles alios qui hanc rem publicam stabilivērunt; quos equidem in deōrum immortalium coĕtu ac numero repōno. Amēmus patriam, pareāmus senatui, consulāmus bonis; praesentes fructus neglegāmus, posteritātis gloriae serviāmus; id esse optimum putēmus, quod est rectissimum; sperēmus quae volumus, sed ferāmus quod acciderit; arbitrēmur denique corpus virōrum fortium magnorumque hominum esse mortāle, animi vero motus et virtūtis gloriam sempiternam esse.

…………………………………………………………………………………………..

Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine ostendensque patribus «Interrogo vos» inquit «quando hanc ficum decerptam esse putētis ex arbore». Cum omnes recentem esse dixissent, «Atqui ante tertium diem» inquit «scitōte decerptam esse Carthagine. Tam prope a muris habēmus hostem! Itaque cavēte periculum, tutamini patriam. Opibus urbis nolīte confidere. Fiduciam, quae nimia vobis est, deponite. Neminem credideritis patriae consultūrum esse, nisi vos ipsi patriae consulueritis. Mementōte rem publicam in extremo discrimine quondam fuisse!» Statimque sumptum est Punicum bellum tertium, quo Carthāgo delēta est.

…………………………………………………………………………………………………..

Cum Octaviānus post victoriam Actiacam Rōmam redīret, homo quidam ei occurrit corvum tenens; eum instituerat haec dicere: «Αve, Caesar, victor imperātor». Caesaris multum interfuit corvum emere; itaque viginti milibus sestertium eum ēmit. Id exemplum sutōrem quendam incitavit, ut corvum docēret parem salutatiōnem. Diu operam frustra impendēbat; quotiescumque avis non respondēbat, sutor dicere solēbat «Oleum et operam perdidi». Tandem corvus salutatiōnem didicit et sutor, cupidus pecuniae, eum Caesari attulit. Audītā salutatiōne Caesar dixit: «Domi satis salutatiōnum talium audio». Tum vēnit corvo in mentem verbōrum domini sui: «Oleum et operam perdidi». Ad haec verba Augustus risit emitque avem tanti, quanti nullam adhuc emerat.

…………………………………………………………………………………………..

Α. Να μεταφράσετε τα αποσπάσματα των κειμένων:(20 Μονάδες)

«id esse optimum … sempiternam esse.»

«Cato attulit quodam… nolīte confidere.»

«Caesaris multum interfuit… parem salutatiōnem.»

Β.1. Να σημειώσετε Σωστό ή Λάθος για καθεμιά από τις παρακάτω περιόδους λόγου:

α) Η αρχέγονη λατινική γλώσσα ήταν λιτή και αγροτική.

β) Η αυτοκρατορική εποχή ανήκει στην ιστορική διαίρεση της εποχής της ρωμαϊκής λογοτεχνίας.

γ) Ο Ρωμαίος καλλιτέχνης Λουκρήτιος ανταγωνίζεται τον Έλληνα Καλλίμαχο.

δ) Τα ποιήματα των νεωτερικών ποιητών διακρίνονται για την έκταση τους, το σκοτεινό και υπαινικτικό ύφος, την εκλέπτυνση και τη λογιότητα τους.

ε) Ο Κόιντος Οράτιος Φλάκκος έζησε την περίοδο των κλασικών χρόνων και δημιούργησε τις Ωδές και τις Επωδούς.

Β.2. Να συσχετίσετε τις λέξεις του κειμένου με τις παρακάτω λέξεις που χρησιμοποιούνται στη νέα ελληνική: (10 Μονάδες)

νούμερο, φρούτο, βούληση, καρπός, άλμπουρο, μουράγιο, μνήμη, εξτρεμισμός, δόγμα, αετός

Γ1.α) Να συμπληρώσετε τους τύπους που ζητούνται: (10 Μονάδες)

Decios: τη κλητική του ενικού: ……………………………

deorum: την ονομαστική του πληθυντικού: ……………………………

praesentes: την αφαιρετική του ενικού στο ίδιο γένος: ……………………………

virorum: την κλητική του ενικού: ……………………………

prope: το συγκριτικό βαθμό: ……………………………

extremo: τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό: ……………………………

opibus: την ίδια πτώση στον άλλον αριθμό: ……………………………

sestertium: την γενική του ενικού:……………………………

exemplum: την κλητική του πληθυντικού: ……………………………

parem: την ονομαστική του ενικού στο ουδέτερο γένος: ……………………………

Γ.1. β) Να συμπληρώσετε τους τύπους που ζητούνται και να βρείτε το είδος των αντωνυμιών: (10 Μονάδες)

alios: την δοτική του ενικού, στο ουδέτερο γένος: ……………….., ………………..

hanc: την ονομαστική του ενικού στο ουδέτερο γένος: ……………….., ………………..

Neminem: την ονομαστική του πληθυντικού στο ουδέτερο γένος: ……………….., ………………..

vos: την αφαιρετική του ενικού στο πρώτο πρόσωπο: ……………….., ………………..

quidam:  την αιτιατική του ενικού στο ουδέτερο γένος: ……………….., ………………..

Γ.2. Να γράψετε του τύπους που ζητούνται: (10 Μονάδες)

stabiliverunt: την αφαιρετική του σουπίνου : ………………………

volumusτο δεύτερο ενικό πρόσωπο της Οριστικής του ενεστώτα: ………………………

acciderit: τη μετοχή του μέλλοντα, αιτιατική πληθυντικού στο αρσενικό γένος: ………………………

attulit: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της Προστακτικής του ενεστώτα: ………………………

inquit: το πρώτο ενικό πρόσωπο της Οριστικής του Παρακειμένου: ………………………

scitoteτο δεύτερο ενικό πρόσωπο της Προστακτικής του Ενεστώτα: ………………………

deponite: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο της Υποτακτικής του Ενεστώτα: ………………………

solebat: το δεύτερο ενικό πρόσωπο της Οριστικής του Παρακειμένου: ………………………

risit: τη δοτική του γερουνδίου : ………………………

rediret: τη μετοχή του ενεστώτα, γενική του ενικού στο θηλυκό γένος:………………………

Δ.1.α) Να γράψετε το συντακτικό ρόλο της κάθε λέξης που σας δίνεται: (Μονάδες 05)

deorumείναιστο
equidemείναιστο
quandoείναιστο
Tamείναιστο
sestertiumείναιστο

β) Να βρείτε το είδος της μετοχής ostendens και να την αναλύσετε σε δευτερεύουσα πρόταση με όλους τους δυνατούς τρόπους. (04 Μονάδες)

γ) Να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές ώστε να δηλώσετε τη γενική του προσώπου που λυπάται και ντρέπεται: Caesaris interfuit.  (02 Μονάδες)

δ) Να δηλώσετε την απαγόρευση με ισοδύναμο τρόπο: (02 Μονάδες)

Neminem credideritis

ε) Carthagine: να αναγνωρίσετε συντακτικά τον όρο και να δηλωθεί η κατεύθυνση σε τόπο. (02 Μονάδες)

Δ.2.α) Να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο: Opibus urbis nolīte confidere. (04 Μονάδες)

Scriptor dicit ………………………………………………….

Scriptor dixit ………………………………………………….

β) Να συμπτύξετε τη δευτερεύουσα πρόταση σε μετοχή:  (02 Μονάδες)

Cum Octaviānus post victoriam Actiacam Rōmam redīret, homo quidam ei occurrit corvum tenens;

γ) Να αναγνωρίσετε συντακτικά την δευτερεύουσα πρόταση (είδος, εισαγωγή, εκφορά, δικαιολόγηση εκφοράς, συντακτικός ρόλος):(05 Μονάδες)

quod acciderit

δ) Να γράψετε την πρόταση ώστε να εκφράζει το σύγχρονο στο παρελθόν, εισαγόμενη με τον cum τον ιστορικό διηγηματικό. (02 Μονάδες)

quotiescumque avis non respondēbat, sutor dicere solēbat:

ε) Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική:  (02 Μονάδες)

…quo Carthago deleta est.

This Post Has 0 Comments

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Back To Top